RECERCA i ESTUDIS
A continuació es presenten els projectes recerca que s'estan desenvolupant actualment a l'Area de Productes Secundaris del Bosc del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Per a saber-ne més podeu vistar la seva pàgina web, on ofereixen informació ampliada i més detallada.

 

MED BIO DISTRI NET  - Xarxa de ditribució de productes ecològics de la mediterrània.
 
El projecte MED BIO Distri Net (Xarxa de Distribució de Productes Ecològics de la Mediterrània) que s’ha iniciat aquest estiu (2004) i acabarà el maig del 2006. Es basa en la recerca, innovació i transferència de tecnologia en les etapes de la transformació i distribució dels productes ecològics elaborats a base de plantes aromàtiques i medicinals (condiments, cosmètics naturals, detergents, productes d’higiene personal, complements alimentaris...). L’estudi es basa en la realització d’enquestes i entrevistes a les empreses. En aquest projecte es treballa conjuntament amb cinc socis de les regions de Múrcia, la Lombardia i la Toscana, d’Itàlia, i Provence- Alpes- Côte d’Azur i Rhône-Alpes de França.

 

SILVAPYR 2006: Acció 6: Millora de la valoració econòmica dels productes fustaners no llenyosos.
 
L’objectiu del projecte és provocar un augment de la consideració dels boscos per part dels seus propietaris, a partir de la divulgació i transferència de tècniques per l’aprofitament de recursos complementaris a la fusta, com són els bolets i les plantes aromàtiques i medicinals. L’Àrea de Productes Secundaris del Bosc està treballant a la Garrotxa, la Vall d’Aran i el Pallars Sobirà en l’avaluació de les possibilitats tant d’aprofitament silvestre com de la posada en cultiu de diferents espècies medicinals d’interès econòmic, com són la gençana (Gentiana lutea L.), l’àrnica (Arnica montana L.) i l’orella d’ós (Ramonda myconi (L.) Reich.).

 

Adaptació del cultiu d'algunes espècies aromàtiques medicinals i condinemtàries  a les condicions de secà de la comarca del Berguedà.
 

Des de l’any 2000 s’estan seguint uns camps de demostració-experimentació amb l’objectiu de treure observacions valuoses per tenir una primera aproximació a la resposta a la posada en cultiu d’algunes espècies de PAM de l’àmbit mediterrani.

Al Berguedà els camps de cultiu són de secà i les espècies amb les que es treballa son: Thymus vulgaris, Salvia officinalis, Origanum vulgare i Origanum virens.

 

Caracterització de la producció d'espècies aromàtiques, medicinals i condimentàries en condicions de regadiu a la Comarca de l'Urgell.
 

Des de l’any 2000 s’estan seguint uns camps de demostració-experimentació amb l’objectiu de treure observacions valuoses per tenir una primera aproximació a la resposta a la posada en cultiu d’algunes espècies de PAM de l’àmbit mediterrani.

Al l’Urgell els camps de cultiu són de regadiu i les espècies amb les que es treballa son: Thymus vulgaris, Salvia officinalis, Origanum vulgare, Origanum virens, Satureja montana, Melissa officinalis i Artemisia dracunculus.

 

Consolidació de vincles tècnics i comercials entre empreses catalanes i salvadorenyes productores i processadores de plantes aromàtiques.
 
El projecte consta de dues parts diferenciades però que són plenament complementàries. Una part tracta d’optimitzar els processos productius de Cosábila, empresa salvadorenca elaboradora de productes naturals a base d’extractes vegetals, sobretot a base d’aloe, i establir llaços comercials entre l’empresa i les empreses catalanes del sector. L’altra part vol organitzar la producció de matèria primera necessària per proveir aquesta empresa, capacitant i donant suport tècnic a les comunitats rurals properes a Cosábila.
 
Dinamització social i millora tècnica de la Llotja Virtual de Plantes Aromàtiques i Medicinals - MERCATPAM.
 
Aquest projecte té com a objectiu promocionar i millorar la pàgina web MERCATPAM Mercat de Plantes Aromàtiques i Medicinals www.mercatpam.com,  per a impulsar la comercialització de matèries primeres de plantes aromàtiques i medicinals produïdes pels agricultors lleidatans, afavorint els contactes amb compradors arreu del món.
 
Potenciació de les cooperatives ramaderes de dones i avaluació de noves possibilitats de negoci basades en la comercialització internacionalk de productes locals.
 
Aquest projecte es va desenvolupar a El Salvador durant l’any 2003. L’APSB va estudiar el potencial de comercialització dels productes agroforestals tradicionals (alimentació i medicinals) i d’artesania típica de la regió, analitzant la possibilitat d'exportació a Catalunya, i fent difusió d’aquest know-how a tècnics i productores.
 
Estudis de multiplicació, requeriments hídrics i de fertilització de diferents espècies aromàtiques i medicinals.
 
En aquest projecte es va estudiar la resposta agronòmica de Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus hyemalis, Hypericum perforatum i Echinacea purpurea davant diferents aspectes agronòmics.  La incidència de la dosi de reg en la producció de biomassa, oli essencial i principis actius es va estudiar en totes les espècies i la incidència de l’adobat nitrogenat només es va estudiar en Hypericum perforatum i Echinacea purpurea.  L’efecte de la densitat de plantació també va ser un factor que es va estudiar en les farigoles.